RKW Pomorskie
logo

Wieści z Pomorskiego

Lębork
2018-01-15 14:09

Część druga Przedwojenni działacze ludowi, już pod koniec 1939 roku powołują konspiracyjne struktury partyjne Stronnictwa Ludowego tzw.” Trójki Rocha”. W lutym 1940 roku zaczynają na tym terenie powstawać konspiracyjne struktury wojskowego Związku Walki Zbrojnej. Jego pierwszych żołnierzy zaprzysięga w  Soninie, udający się do...

Lębork
2018-01-02 18:43

Część pierwsza Jest to jedno z setek tysięcy podobnych wydarzeń dotyczących martyrologii Polaków, Żydów oraz w ogóle społeczeństwa polskiego czasów okupacji niemieckiej na terenie Polski, w II Wojnie Światowej. Wydarzenie to stało się symbolem zamordowania człowieczeństwa jako zasady współżycia ludzi na tej ziemi. Współżycia -  bardzo...

Lębork
2017-12-14 13:08

10 grudnia, tuż przed smutną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, w Lęborku gościł Henryk Jagielski współorganizator strajków w 1970 i 1980 w gdańskich stoczniach, a w stanie wojennym szef Biura Informacyjno-Koordynacyjnego „S” w Bremie. Henryk Jagielski, ur. 11 VII 1932 w Bydgoszczy. Ukończył Publiczną Średnią Szkołę Elektryczną w...

Powiat lęborski
2017-11-12 17:23

Od lutego 2011 roku w Lęborku nie wykonano żadnej faktycznej czynności kontroli społecznej w zakresie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, wynikającej z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego....

Lębork
2017-10-30 20:05

Na podstawie rozkazu naczelnego wodza Władysława Sikorskiego z dnia 25.02.1942r. została sformowana Pierwsza Dywizja Pancerna. Stan liczebny  dywizji to 885 oficerów, 15210 podoficerów i szeregowców. Uzbrojenie dywizji stanowiło 381 czołgów, 473 działa oraz 5060 pojazdów mechanicznych. Na przełomie lipca i sierpnia 1944r. dywizję...

Lębork
2017-10-29 17:41

Wielokrotnie pytano mnie czy słyszałem coś o skarbach odnalezionych na terenie Lęborka. Tak się złożyło, iż urodziłem się w Lęborku rok tuż po wojnie i tu dorastałem. W ciągu minionych lat wiele razy słyszałem o znalezionych skarbach. Być może nie wszystkie opowieści były prawdziwe, ale wiem o kilku autentycznych znaleziskach. Poznałem bowiem...

Lębork
2017-10-14 19:12

W dniu 15 października mija 200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Zmarł  w miejscowości Solur w Szwajcarii dnia 15 października 1817r. W dniach 22 – 23 czerwca 1818r. odbył się Jego pogrzeb na Wawelu.  Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodził się  dnia 4 lutego 1746 r. w folwarku Mereczowszczyzna, oddalonym o ok. 3 km od...

Lębork
2017-09-29 13:09

Przy ulicy Krzywoustego, tuż obok stacji benzynowej firmy Statoil widnieje sporych rozmiarów głaz. Na głazie przytwierdzono tablicę z tekstem ... Żydom Lęborka w miejscu ich spoczynku Społeczeństwo Lęborka, Gmina  Żydowska.  Teren wokół głazu jest ogrodzony. U jego podnóża znajduje się tablica nagrobna, a na niej napis „Antonie Grön...

Lębork
2017-08-30 16:40

W dniu 28.08.2017r.  o godz. 18.00 w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Lęborku członkowie miejscowej Solidarności wzięli udział we mszy św. w intencji NSZZ "Solidarność " w XXXVII rocznicę strajków sierpniowych i powstania związku. Mszę św. koncelebrował kapelan lęborskiej Solidarności z lat 1980 - 1983, Ojciec Janusz Jędryszek. Po...