RKW Pomorskie
logo

Sąd Rejonowy w Sopocie – Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Kierownik Sekcji
Sąd Rejonowy w Sopocie – Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje...

Przewodniczący Wydziału
Sąd Rejonowy w Sopocie – Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Kontakt: ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot pokój nr 1.14 ( I piętro) Tel./fax 58 554 98 22 e-mail: rodzinny@sopot.sr.gov.pl