RKW Pomorskie
logo

Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Referendarz sądowy
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Okręgowy w Gdańsku - XV Wydział Cywilny

11.03.2009r. rozprawa z powództwa Adama Darskiego (Nergala) przeciwko Romualdowi Nowakowi o nazwanie przestępstwem incydentu podarcia biblii przez Nergala podczas publicznego występu zespołu satanistycznego. Sędzia ukarał pozwanego Nowaka karą pieniężną, uznając, że naruszył dobra osobiste lidera zespołu Adama Darskiego.