RKW Pomorskie
logo

Wieści z Pomorskiego

Lębork
2019-01-18 10:18

Mjr Jan Piwnik „Ponury” /cichociemny/ 18 stycznia 1943 r. rozbił więzienie niemieckie w Pińsku. Więźniami byli pojmani przez Niemców dywersanci organizacji „Wachlarz”, działający na tyłach frontu wschodniego. Rozkaz o przeprowadzeniu akcji wydała Komenda Główna AK, a wykonała lokalna placówka AK prowadzona przez cichociemnych.  Po polskiej...

Lębork
2019-01-18 10:16

Powstańczy batalion ppłk. Karola Kality „Rębajły” 17 stycznia 1864 r. zajął wieś Lubienia. Stacjonujący w okolicy oddział armii carskiej, widząc jak małymi siłami dysponują powstańcy, ruszył do ataku. To, co miało być łatwym łupem, okazało się jednak zasadzką. Drugi batalion powstańców obszedł carskie wojska z flanki i atakiem zmusił do wycofania...

Lębork
2019-01-16 10:59

W 1557 r. Mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych Johann Wilhelm von Furstenberg zdecydował o związaniu losów swojego państwa z Polską i Litwą. Nie spodobało się to carowi Iwanowi Groźnemu /zwanemu przez Polaków tchórzliwym/. W 1577 r. wojska moskiewskie zajęły Inflanty. Stefan Batory przeniósł więc wojnę na teren przeciwnika, przerywając jego linie...

Lębork
2019-01-13 22:42

Obroną Jasnej Góry dowodził Kazimierz Puławski, marszałek Ziemi Łomżyńskiej i jeden z najwybitniejszych konfederatów barskich. W dwutygodniowych walkach przeciw rosyjskiemu korpusowi oblężniczemu płk. Iwana Drewicza, polski wódz wykazał się dużą umiejętnością w walkach fortecznych i obronie aktywnej. W nocy z 9 na 10 stycznia 1771 r. Polacy...

Lębork
2019-01-13 22:40

Gen. Józef Bem w czasie swej kampanii zimowej od 19 grudnia 1848 r. do 13 stycznia 1849 r. wyzwolił północny Siedmiogród. Na czele ośmiotysięcznego korpusu pobił i odrzucił dziesięciotysięczny korpus austriacki gen. Antona Puchnera. W lutym zdobył Bukowinę, a w marcu zajął cały Siedmiogród. Pod jego dowództwem powstańcza armia węgierska odniosła...

RKW w terenie

2016-04-14 20:18

Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy jest organizacją, u podwalin której leży potrzeba sprawowanie społecznej kontroli nad przebiegiem procedur wyborczych w naszym kraju. Dzięki naszym działaczom, sumiennie pilnującym pracy komisji wyborczych i referendalnych, jesteśmy w stanie zapewnić ich zgodny z prawem przebieg oraz dać rękojmię...

2016-04-14 20:15

22 stycznia odbyło się zebranie wyborcze członków Stowarzyszenia RKW w Lęborku. Obecnych było 10 osób. Jednogłośmnie wybrano na przewodniczącego Oddziału Jacka Karcza, na wiceprzewodniczącego Hannę Kurs i na skarbnika-sekretarza Magdalenę Sochę. Na zebraniu przyjęto plan pracy Oddziału RKW Lębork, który obejmuje:    ...

Władze Oddziału

RKW Lębork

Siedziba Oddziału - Lębork 

Obszar działania - Lębork i powiat lęborski

Zarząd

przewodniczący Jarosław Gryń

z-ca przewodniczącego Hanna Kurs

skarbnik Magdalena Socha

Kontakt

Biuro informacyjne:

Jarosław Gryń

tel.  785 040 232

mail:   rkw.lebork@gmail.com

Mapa powiatu

Prawa autorskie:
Mariusz R - wikimedia