RKW Pomorskie
logo

Wieści z Pomorskiego

Lębork
2018-01-15 14:09

Część druga Przedwojenni działacze ludowi, już pod koniec 1939 roku powołują konspiracyjne struktury partyjne Stronnictwa Ludowego tzw.” Trójki Rocha”. W lutym 1940 roku zaczynają na tym terenie powstawać konspiracyjne struktury wojskowego Związku Walki Zbrojnej. Jego pierwszych żołnierzy zaprzysięga w  Soninie, udający się do...

Lębork
2018-01-02 18:43

Część pierwsza Jest to jedno z setek tysięcy podobnych wydarzeń dotyczących martyrologii Polaków, Żydów oraz w ogóle społeczeństwa polskiego czasów okupacji niemieckiej na terenie Polski, w II Wojnie Światowej. Wydarzenie to stało się symbolem zamordowania człowieczeństwa jako zasady współżycia ludzi na tej ziemi. Współżycia -  bardzo...

Lębork
2017-12-14 13:08

10 grudnia, tuż przed smutną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, w Lęborku gościł Henryk Jagielski współorganizator strajków w 1970 i 1980 w gdańskich stoczniach, a w stanie wojennym szef Biura Informacyjno-Koordynacyjnego „S” w Bremie. Henryk Jagielski, ur. 11 VII 1932 w Bydgoszczy. Ukończył Publiczną Średnią Szkołę Elektryczną w...

Powiat lęborski
2017-11-12 17:23

Od lutego 2011 roku w Lęborku nie wykonano żadnej faktycznej czynności kontroli społecznej w zakresie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy, wynikającej z art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego....

Lębork
2017-10-30 20:05

Na podstawie rozkazu naczelnego wodza Władysława Sikorskiego z dnia 25.02.1942r. została sformowana Pierwsza Dywizja Pancerna. Stan liczebny  dywizji to 885 oficerów, 15210 podoficerów i szeregowców. Uzbrojenie dywizji stanowiło 381 czołgów, 473 działa oraz 5060 pojazdów mechanicznych. Na przełomie lipca i sierpnia 1944r. dywizję...

RKW w terenie

2016-04-14 20:18

Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy jest organizacją, u podwalin której leży potrzeba sprawowanie społecznej kontroli nad przebiegiem procedur wyborczych w naszym kraju. Dzięki naszym działaczom, sumiennie pilnującym pracy komisji wyborczych i referendalnych, jesteśmy w stanie zapewnić ich zgodny z prawem przebieg oraz dać rękojmię...

2016-04-14 20:15

22 stycznia odbyło się zebranie wyborcze członków Stowarzyszenia RKW w Lęborku. Obecnych było 10 osób. Jednogłośmnie wybrano na przewodniczącego Oddziału Jacka Karcza, na wiceprzewodniczącego Hannę Kurs i na skarbnika-sekretarza Magdalenę Sochę. Na zebraniu przyjęto plan pracy Oddziału RKW Lębork, który obejmuje:    ...

Władze Oddziału

RKW Lębork

Siedziba Oddziału - Lębork 

Obszar działania - Lębork i powiat lęborski

Zarząd

przewodniczący Jarosław Gryń

z-ca przewodniczącego Hanna Kurs

skarbnik Magdalena Socha

Kontakt

Biuro informacyjne:

Jarosław Gryń

tel.  785 040 232

mail:   rkw.lebork@gmail.com

Mapa powiatu

Prawa autorskie:
Mariusz R - wikimedia