RKW Pomorskie
logo

Wieści z Pomorskiego

Lębork
2019-03-19 00:45

Konstytucja marcowa Konstytucja, uchwalona w dniu 17 marca 1921 r. nawiązywała do haseł tymczasowego Rządu Lubelskiego, rozpoczynając się od słów: W imię Boga Wszechmogącego!, My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń,...

Lębork
2019-03-14 20:43

Wojska polskie hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Firleja podczas wojny z zakonem krzyżackim /1519-1521/ zdobyły Kwidzyn. Miasto, którego obroną dowodził Hans von Kospoth, poddało się po dwudniowym oblężeniu. Strona polska zawdzięczała szybki sukces dużym działom burzącym dostarczonym specjalnie z Krakowa. Prowadzony z nich celny ostrzał...

Lębork
2019-03-14 17:13

Jerzy Iwanow Szajnowicz podłożył minę magnetyczną pod niemiecki okręt podwodny U-133. Następnego dnia U-Boot zatonął. Był to największy z licznych sukcesów „agenta nr 1” – najbardziej efektywnego alianckiego sabotażysty w czasach II wojny światowej. Szajnowicz był doskonałym pływakiem – reprezentantem Polski w piłce wodnej – co wykorzystywał w...

Lębork
2019-03-14 17:00

Spór o Wilno był głównym źródłem wrogości między Polską, a Litwą. Na granicy dochodziło do krwawych incydentów. Jeden z nich – zastrzelenie żołnierza KOP-u Stanisława Serafina – Rzeczpospolita wykorzystała do wymuszenia normalizacji relacji z sąsiadem. 19 marca Warszawa zagroziła wojną, gdyby Litwa nie zdecydowała się na wznowienie stosunków...

Lębork
2019-03-10 21:32

Trwało 100 dni Napoleona. Pod Laon armia francuska stanęła naprzeciwko prusko-rosyjskiej Armii Śląskiej feldmarszałka Gebharda von Bluchera. Koalicjantów było dwa razy więcej niż Francuzów. Bój trwał dwa dni. Napoleon przegrał. Jednak w bitwie wykazali się, jak zwykle, polscy szwoleżerowie z I Pułku Lekkokonnego Gwardii Cesarskiej, którzy rozbili...

RKW w terenie

2016-04-14 20:18

Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy jest organizacją, u podwalin której leży potrzeba sprawowanie społecznej kontroli nad przebiegiem procedur wyborczych w naszym kraju. Dzięki naszym działaczom, sumiennie pilnującym pracy komisji wyborczych i referendalnych, jesteśmy w stanie zapewnić ich zgodny z prawem przebieg oraz dać rękojmię...

2016-04-14 20:15

22 stycznia odbyło się zebranie wyborcze członków Stowarzyszenia RKW w Lęborku. Obecnych było 10 osób. Jednogłośmnie wybrano na przewodniczącego Oddziału Jacka Karcza, na wiceprzewodniczącego Hannę Kurs i na skarbnika-sekretarza Magdalenę Sochę. Na zebraniu przyjęto plan pracy Oddziału RKW Lębork, który obejmuje:    ...

Władze Oddziału

RKW Lębork

Siedziba Oddziału - Lębork 

Obszar działania - Lębork i powiat lęborski

Zarząd

przewodniczący Jarosław Gryń

z-ca przewodniczącego Hanna Kurs

skarbnik Magdalena Socha

Kontakt

Biuro informacyjne:

Jarosław Gryń

tel.  785 040 232

mail:   rkw.lebork@gmail.com

Mapa powiatu

Prawa autorskie:
Mariusz R - wikimedia