RKW Pomorskie
logo

Imię i Nazwisko

Jacek Karnowski prezydent miasta Sopotu został prawomocnie oczyszczony z wszystkich zarzutów korupcyjnych - podaje portal niezalezna.pl Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok pierwszej instancji w sprawie korupcji w tzw. aferze sopockiej.  Sąd odwoławczy stanął na stanowisku, że zarzuty podniesione przez oskarżyciela...