RKW Pomorskie
logo

Petycja do RM Lęborka o 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski

                                                      Petycja

Szanowni Państwo Radni,

11 listopada to wielka i kolejna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nie sądzę, żeby wszyscy z Państwa pamiętali jeszcze, że w ubiegłym roku obchodziliśmy 100-tną rocznicę tego wielkiego wydarzenia w naszej historii.

Przypominam więc, że w 2017 roku został powołany w Lęborku Obywatelski Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rękę na pulsie do aktywnego podjęcia działań upamiętnienia tej rocznicy w naszym mieście, trzymała od początku „Reduta Lębork”. Niestety w owym okresie czas działał na niekorzyść pełniejszego skorzystania z wielu pomysłów powstających w naszych jakże gorących głowach . Dlaczego? – gdyż, spotkania Komitetu Obywatelskiego zaczęły się odbywać z dużym opóźnieniem, dopiero w roku 2018. Czas, który pozostawał do 11 listopada był zbyt krótki i z dnia na dzień malał, żeby w pełni ubarwić w możliwości i zrealizować wszystkie zamierzenia do końca. Dzisiejszy wygląd skweru Orła Białego jest wersją oszczędnościową zrealizowaną do bardzo dawnego projektu powstałego w jednym z wydziałów UM.

W planach, które miały być zatwierdzone przez Pana Burmistrza, samo centrum skweru miało być uzupełnione o elementy czy formy rzeźbiarskie przedstawiające twarze, a może nawet popiersia, Polaków, którzy walczyli o odzyskanie Niepodległości i dla odzyskania tej Niepodległości zrobili najwięcej, również na terenach, do których wchodził i mógł się znaleźć w tamtym momencie Lębork. Oczywiście dyskusje o wyborze takich osób były prowadzone, ale całość projektu została odłożona ad acta. Wytłumaczeniem ostatecznym było przyjęcie ogólnie w całej Polsce, dwuletniego okresu obchodów tej rocznicy, sugerowanego zresztą z Warszawy. A więc przyjęto taki okres czasowy na lata 2018-2019, albo jak niektórzy sobie wykoncypowali 2019-2020. Tak czy inaczej ten okres płynie jeszcze. Wydaje mi się, że należałoby jak najszybciej wrócić do spotkania kilku przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego, którzy omawiali sprawy dotyczące zabudowy skweru, z ówczesną z-cą Burmistrza Panią Alicją Zajączkowską i innymi urzędnikami UM. Ta sprawa jest cały czas aktualna dla wielu mieszkańców, którzy nie mają jeszcze problemów z pamięcią.

Składam wniosek o zaproponowanie, opracowanie i wdrożenie w planach miasta ostatecznego projektu dokończenia zabudowy rocznicowej skweru Orła Białego.

 

Jacek Karcz

 

Powiat - Gmina: 
Lębork