RKW Pomorskie
logo

Petycja w sprawie zmian w pracy Straży Miejskiej do Burmistrza Lęborka

                                                                                                                    

                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                   Miasta Lębork

                                                                                                               ul. Armii Krajowej 14

 

 

                                                 PETYCJA

 

Wnioskujący: Jacek Karcz

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

nie mogąc doczekać się na konkretną i wyczerpującą odpowiedź ze strony struktur przedstawicielskich Radnych Miasta, na moją petycję w sprawie wyłożonych w niej pewnych zmian organizacyjnych oraz  spraw sprzętowych dotyczących pracy Straży Miejskiej w Lęborku, które to kwestie leżą w gestii Pana Burmistrza, przesyłam treść owej petycji na Pana ręce, spodziewając się dokładnych odpowiedzi na wyszczególnione moje propozycje.

Żeby nie powtarzać całego tekstu mojej petycji do Rady Miasta z dnia 12.03.2019 r., z którą to petycją Pan Burmistrz najpewniej się zapoznał, wypunktuję moje wnioski, które złożyłem w niej do rozpatrzenia:

 

1.Reforma Straży Miejskiej w Lęborku

2.Zwiększenie stanu osobowego Straży Miejskiej w Lęborku

3.Wprowadzenie patroli pieszych SM

4.Podział miasta na strefy do patrolowania przez SM

5.Wprowadzenie własnych środków jezdnych do użytku patroli Straży Miejskiej

6.Opracowanie odpowiedniego grafiku codziennej służby dla funkcjonariuszy SM

7.Kontrola obsługi monitoringu w mieście

8.Sprawozdanie z dotychczasowych korzyści i efektów z zastosowania monitoringu

9.Ewentualna wymiana aktualnych typów kamer monitoringu przy dostosowaniu do potrzeb kontrolnych

10.Być może istnieje konieczność powołania w UM komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku w mieście lub dodanie takich obowiązków którejś z właściwych istniejących już komisji miejskich

11.Comiesięczny przegląd nagrań przypadków do interwencji SM z udziałem urzędnika UM, radnego RM, przedstawiciela Rady Powiatu i Policji

 

Wnioskuję do Pana Burmistrza o zastanowienie się i przemyślenie moich wniosków tak, żeby działania Straży Miejskiej w Lęborku przyniosły pozytywny skutek dla mieszkańców i miasta. Moje wnioski  obejmują w podtekście odważniejsze niż dotychczas podejście do zadań i pracy Straży Miejskiej w postanowieniach Pana Burmistrza jako urzędnika państwowego, zdolnego czasem do działań, które mogą poszerzyć zasób odpowiedzialności Straży Miejskiej, wychodząc dla dobra społecznego poza zawsze nie pełne przepisy odgórne. Dlatego Pan jako urzędujący Burmistrz Miasta Lębork nie powinien postępować w sposób zachowawczy, ułatwiając sobie ewidentnie pracę na swoim stanowisku.

 

Jacek Karcz

 

PS. W załączeniu tekst petycji do Rady Miasta z dnia 12.03.2019 r.