RKW Pomorskie
logo

Z wizytą u Stefana Dulko

Stefan Dulko jako nastolatek podjął walkę z reżimem komunistycznym. Przypłacił to 8-letnim wiezieniem i przymusową pracą w kopalni węgla kamiennego. Założyciel i dowódca Polskiej Organizacji Zbrojnej w Lęborku. Represjonowany, osadzony w więzieniu dla młodocianych w Jaworznie. Wielokrotnie odznaczany.

Dziś ma 86 lat i wiele ciekawych historii do opowiedzenia.Warto pamiętać o takich ludziach, ponieważ są żywą skarbnicą wiedzy, która już niedługo, dostępna będzie tylko w książkach.

Powiat - Gmina: 
Lębork