RKW Pomorskie
logo

27 luty 1609 r. Bitwa pod Suzdalem Droga do zdobycia Moskwy

Na początku XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów, wykorzystując słabość Moskwy, podjęła dwukrotną próbę  jej podporządkowania przez osadzenie na tronie marionetkowego władcy. W czasie tzw. drugiej dymitriady wojska polskiego faworyta zostały rozbite przez Moskali, a on sam został oblężony w mieście Suzdal. Jan Sapieha wysłał mu błyskawiczną, ale niewielką pomoc – dwie roty petyhorców /ok. 200 ludzi/. Oddziałek ten zdołał pobić wielokrotnie silniejszego przeciwnika, co przyczyniło się do kolejnych polskich sukcesów i zdobycia Moskwy.

Powiat - Gmina: 
Lębork