RKW Pomorskie
logo

7 styczeń 1601 r. Bitwa pod Kiesią Zwycięska szarża polskiej husarii

Po świetnie rozpoczętej kampanii Szwedzi 6 stycznia 1601 r. zdobyli Dorpar i następnego dnia niespodziewanie zaatakowali oddziały polsko-litewskie obozujące pod Kiesią. Mimo zaskoczenia, wojska płk. Macieja Dembińskiego uszykowały się do walki i same ruszyły do natarcia. Szwedzi po raz pierwszy zetknęli się z atakiem husarii, która najpierw rozproszyła ich jazdę, a następnie wybiła do nogi piechotę. Straty wyniosły: po stronie szwedzkiej-1900 zabitych i rannych, a po polskiej i litewskiej jedynie 10 zabitych i 60 rannych.

Powiat - Gmina: 
Lębork