RKW Pomorskie
logo

Jacek Karnowski niewinny

Jacek Karnowski prezydent miasta Sopotu został prawomocnie oczyszczony z wszystkich zarzutów korupcyjnych - podaje portal niezalezna.pl

Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok pierwszej instancji w sprawie korupcji w tzw. aferze sopockiej.  Sąd odwoławczy stanął na stanowisku, że zarzuty podniesione przez oskarżyciela wzajemnie się wykluczają. 

"Apelacja oskarżyciela publicznego w istocie nie wykracza poza nieprzekonującą polemikę z rozstrzygnięciami sądu pierwszej instancji(...) zatem nie znajdując podstaw do uwzględnienia środka odwoławczego, wyrok sądu pierwszej instancji, Sąd Okręgowy utrzymał w mocy. Ten wyrok jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu w drodze zwyczajnych środków odwoławczych" - powiedziała sędzia Anna Czaja w ustnym uzasadnieniu wyroku

Imię i Nazwisko: 
Powiat - Gmina: 
Sopot