RKW Pomorskie
logo

Powstał Oddział RKW Gdańsk

W dniu 3  czerwca 2016 roku na spotkaniu członków Stowarzyszenia RKW z Gdańska nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału RKW Gdańsk. W tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego  Ryszarda Michalika oraz członków Zarządu: Danutę Bućko i Alicję Golińską.

Powiat - Gmina: 
Gdańsk