RKW Pomorskie
logo

O nas -

Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy jest organizacją, u podwalin której leży potrzeba sprawowanie społecznej kontroli nad przebiegiem procedur wyborczych w naszym kraju. Dzięki naszym działaczom, sumiennie pilnującym pracy komisji wyborczych i referendalnych, jesteśmy w stanie zapewnić ich zgodny z prawem przebieg oraz dać rękojmię miarodajności ich wyników. Nasza praca przy kontroli ostatnich wyborów parlamentarnych ograniczyła w decydującej skali fałszerstwa wyborcze, pomagając narodowi polskiemu odzyskać poczucie realnego wpływu na losy państwa.
 

Wspieramy zwykłych ludzi

Nasza działalność nie ogranicza się jednak tylko do czuwania nad przebiegiem wyborów. Wszelka nasza aktywność podporządkowana jest potrzebie wspierania zwykłych ludzi w konfrontacji z bezduszną machiną administracyjną oraz walce o praworządność na każdym szczeblu sprawowania władzy.

Krzewimy patriotyzm
 

Jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim posiadamy niezbędne środki oraz wolę, by uczestniczyć w odbudowywaniu suwerenności narodu i Ojczyzny, stanowiących dla nas najwyższe dobro. Stoimy na stanowisku, że tylko silna i niezależna Polska, zbudowana na fundamencie poszanowania tradycji i kultury oraz mająca na względzie zasady społeczeństwa obywatelskiego jest w stanie zapewnić ochronę i dobrobyt swoim obywatelom.

Patrzymy na ręce samorządom
 

Jako grupa lokalna, mamy zamiar realizować swoje cele na terenie powiatu lęborskiego, wspierając miejscową ludność w staraniach o poszanowanie ich praw przez instytucje państwowe i samorządowe. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i zachęcamy do zgłaszania nam swoich problemów przez wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Jesteśmy tu po to, by wspierać Was w staraniach o ograniczenie samowoli władz oraz by pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem lokalnej administracji. Władza to służba, lecz nasi włodarze bardzo często zdają się o tym zapominać.

Zachęcamy do kontaktu i pozdrawiamy serdecznie.

Powiat - Gmina: 
Powiat lęborski