RKW Pomorskie
logo

Powstał Oddział Stowarzyszenia RKW w Lęborku

22 stycznia odbyło się zebranie wyborcze członków Stowarzyszenia RKW w Lęborku. Obecnych było 10 osób. Jednogłośmnie wybrano na przewodniczącego Oddziału Jacka Karcza, na wiceprzewodniczącego Hannę Kurs i na skarbnika-sekretarza Magdalenę Sochę.

Na zebraniu przyjęto plan pracy Oddziału RKW Lębork, który obejmuje:

      Ogłoszenie w Gazecie Lęborskiej dotyczące działalności RKW oraz przedstawienie członków stowarzyszenia.

·         Utworzenie strony internetowej i fanpage'a  na Facebooku.

·         Zwiększenie otwartości na problemy mieszkańców powiatu.

·         Nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołami na polu historii Polski.

·         Uczestnictwo stowarzyszenia w wydarzeniach organizowanych ze wsparciem  Urzędu Miasta.

   Edukacja historyczna społeczeństwa, zwiększenie nacisku na historię Polski.

·         Zaangażowanie się w wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.

·         Hierarchizacja problemów, którymi będzie się zajmować stowarzyszenie.

Doprowadzenie do uruchomienia i prawidłowej pracy Komisji ds. mieszkaniowych

Wprowadzenie dyżurów stowarzyszenia RKW, aby ludzie mogli zgłaszać swoje nie rozwiązane dotąd przez władze lokalne problemy.

·         Wpisanie konkretnych uroczystości patriotycznych do rocznych kalendarzy pracy Urzędu Miasta.

·         Zachęcanie społeczeństwa do szerzenia patriotyzmu oraz wywieszania flagi państwowej.

  Uzyskanie dostępu do lokalnych mediów.

·         Przyglądanie się działaniu i rozliczanie rządzących z obietnic wyborczych.

Problem złej polityki mieszkaniowej: przydział mieszkań socjalnych a po latach wykupienie za bezcen; wykupienie mieszkania a po utraceniu przydział mieszkania socjalnego; sprzedaż kamienic bez podwórek (które należą do UM), przez co kamienica staje się mało funkcjonalna.

   Problem z ustawą gospodarowania śmieciami, która jest słabo doprecyzowana.

Zadania te rozdzielono między obecnych członków Oddziału.

W kolejnych punktach zebrania omówiono

3. Zaznaczenie wspólnego działania stowarzyszenia z klubem Gazety Polskiej w zakresie edukacji historycznej młodzieży i środowisk dorosłej części społeczeństwa powiatu Lęborskiego.

4.Omówienie na jakiej zasadzie będzie działać blog Stowarzyszenia RKW-RKW i jakie tematy będą poruszane.

5. Przedstawienie propozycji działania biura, przyjmującego trudne sprawy mieszkańców powiatu, w tym kwestii dyżurów.

6. Nakreślenie problemu szkoły w Bukowinie, krótka dyskusja dotycząca działań stowarzyszenia wobec tej sytuacji - to pierwsza sprawa, którą chcemy się zająć.

7. Określenie planu działania stowarzyszenia na najbliższe tygodnie.

8. Rejestracja nowych członków stowarzyszenia /doszły formalnie dziś dwie osoby/.

9. Zasygnalizowanie w wolnych wnioskach kilku znanych problemów bytowych przykładowych osób wobec utrudnień w procesie urzędniczym tutejszych lokalnych władz.

Najbliższe zebranie będzie poświęcone sytuacji w zespole szkół w Bukowinie.

Przewodniczący Oddziału Jacek Karcz

Wiceprzewodnicząca Hanna Kurs

Jarosław Gryń - Biuro Informacyjne

Powiat - Gmina: 
Powiat lęborski